Cloud
Cloud
Cloud

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Απορρήτου) www.novalac.gr 

 

Ημερομηνία τελευταίας Επικαιροποίησης:  Νοέμβριος 2023

 

Για εμάς στην ΒΙΑΝ Α.Ε. είναι ιδιαίτερης σημασίας η επικοινωνία μαζί σας και οι πληροφορίες που μπορούμε να σας παρέχουμε είτε μέσω των ψηφιακών πλατφορμών μας (όπως οι εφαρμογές και οι ιστότοποί μας για κινητά), είτε με κάποιον άλλο τρόπο, με τον οποίο θα επιλέξετε να επικοινωνήσουμε.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας www.novalac.gr (εφεξής «ιστότοπου») της ΒΙΑΝ (στο εξής η «ΒΙΑΝ» και «εμείς») -μέλους του Ομίλου Επιχειρήσεων ΒΙΑΝΕΞ (στο εξής η «Εταιρεία»)  υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε 2016/679, «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Οι χρήστες του ιστότοπου  www.novalac.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου www.novalac.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 

1. Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων;

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΑΝ Α.Ε.» η οποία έχει την έδρα της στην οδό Αγ. Νεκταρίου 2, 153 44, Γέρακας, Παλλήνη Αττικής, είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία μας ΒΙΑΝ αποτελεί μέλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ. Κάθε εταιρία του Ομίλου διαθέτει ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, στις οποίες σας ενθαρρύνουμε να ανατρέξετε εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε πως επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για σας;

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο φυσικό πρόσωπο, καθώς και άλλα στοιχεία που το αφορούν και μπορούν να το ταυτοποιήσουν.

Η ΒΙΑΝ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου www.novalac.gr, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από δημόσια προσβάσιμες πηγές όπως τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.

Μπορούμε να συνδυάσουμε δεδομένα που έχουμε για εσάς από διάφορες νόμιμες πηγές για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. 

Η ΒΙΑΝ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών/επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου www.novalac.gr και μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως:

 • ονοματεπώνυμο , το email, το θέμα του επικοινωνίας και το μήνυμα του επισκέπτη /Ελεύθερο πεδίο (φόρμα επικοινωνίας καταναλωτών/επισκεπτών/ χρηστών/ του ιστότοπου novalac.gr)
 • ονοματεπώνυμο , διεύθυνση, τηλέφωνο ,email  για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου σε αιτήματα για πληροφόρηση.
 • email (για την αποστολή προωθητικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας/newsletter  
 • ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο ,email, διεύθυνση αποστολής για την διενέργεια διαγωνισμών και την προώθηση .
 • Oνοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανταποκρίνονται σε διαφημιστικές καμπάνιες και επιλέγουν να εγγραφούν σε newsletter μη συνταγογραφούμενων προϊόντων μας.
 • Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση , ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο , στοιχεία δελτίου ταυτότητας που συλλέγονται για άσκηση δικαιωμάτων σας.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ΒΙΑΝ, ως  διαχειριστή του Ιστότοπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του επικοινωνώντας  μαζί μας με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα  Επικοινωνία παρακάτω.

 

2.1. Δεδομένα ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άτομα κάτω των 16 ετών για επιχειρηματικούς λόγους καθώς κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας σε σχέση με τους ανηλίκους και δεν τους παρέχουμε υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. 

Αν είστε κάτω από τη νόμιμη ηλικία συγκατάθεσης, θα χρειαστείτε την άδεια των γονέων σας ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Συμβουλευτείτε τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας πριν τη χρήση του Ιστότοπου.

Αν μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα ατόμων που είναι κάτω των δεκαέξι (16), είτε πρέπει να είστε ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας είτε έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση να το κάνετε και  μπορείτε να αποδείξετε την σχέση ή να επιδείξετε αυτήν την εξουσιοδότηση στην Εταιρεία κατόπιν σχετικού αιτήματος.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

 • Να σας παράσχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες, εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, όπως:

 

 • Ενημέρωση για τα προϊόντα μας
 • Αποστολή προωθητικών/ενημερωτικών, διαφημιστικών μηνυμάτων.
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
 • να ανταποκριθούμε σε αναφορές σας που σχετίζονται με ένα προϊόν μας και να παρακολουθήσουμε την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας.
 • να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, καθώς και την επικοινωνία μας προς εσάς, και
 • (κατά περίπτωση) να διασφαλίζουμε ότι έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

Η ΒΙΑΝ δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση τη συμμόρφωση σε σχετικές νομικές υπαγορεύσεις και τη διαβίβαση προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τέλος, η Εταιρεία είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών - πληροφοριών που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου.

 4. Τι συμβαίνει αν δεν θέλετε να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στις περιπτώσεις στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε αν θα μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε πάντα να αρνηθείτε. 

Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ή εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, θα σεβαστούμε αυτή την επιλογή σας, σε συμφωνία πάντα με τις νομικές υποχρεώσεις μας.  Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι σκοποί που ορίζονται στην ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;» παραπάνω ή ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε. 

5. Σε ποια νόμιμη βάση χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή τρόπο, υπακούοντας στην αρχές της εμπιστευτικότητας και της νομιμότητας. Ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα από εσάς χορηγούμενα προσωπικά δεδομένα για  έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • Για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων μας: Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να καταστήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας πιο συναφή και εξατομικευμένη και να δημιουργήσουμε μία αποτελεσματική και αποδοτική εμπειρία για εσάς σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επίσης, τα δεδομένα που συλλέγουμε μας βοηθούν να βελτιώνουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ελαχιστοποιώντας τυχόν διαταραχές στις υπηρεσίες που μπορεί να σας προσφέρουμε. Τέλος, η Εταιρεία μας μπορεί να αξιοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τη θεμελίωση και υπεράσπιση των εννόμων αξιώσεών μας.
 • Για να εκτελέσουμε μία σύμβαση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος: Μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να παρέχουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία που έχετε ή σας έχουμε ζητήσει. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε προϊόν ή υπηρεσία και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.
 • Για να τηρούμε τις νομικές υποχρεώσεις μας και άλλες απαιτήσεις σχετικά με την παροχή πληροφοριών: Είναι σημαντικό για εμάς να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (λ.χ. νομοθεσία περί φαρμάκων, φορολογική νομοθεσία κ.ο.κ.).

Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας: Κατά καιρούς ενδέχεται να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δε θίγεται οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας

 

6. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε σχέση μαζί σας .

Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό χρονικής περιόδου τήρησης των δεδομένων:

 • Η φύση των δεδομένων
 • Ο σκοπός της επεξεργασίας
 • Οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι Εταιρίες
 • Η αξία που έχουν τα δεδομένα για τις Εταιρίες
 • Οι κίνδυνοι για τις Εταιρίες και τα υποκείμενα που ενδέχεται να απορρέουν από την τήρηση τους
 • Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις των Εταιριών που ενδέχεται να απορρέουν από την τήρηση τους

Η περίοδος διατήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται επίσης από: (i) τις απαιτήσεις της νομοθεσίας [λ.χ. φορολογική νομοθεσία, απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης (Pharmacovigilance-PHV)], (ii) τη φύση και τις απαιτήσεις της σχέσης μας μαζί σας.

Σε περίπτωση που παρέλθει η αναγκαία περίοδος τήρησης των δεδομένων σας, τα χορηγηθέντα στοιχεία θα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται από την ανάγκη συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου ή συμβατική υποχρέωση της Εταιρείας.

7. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας με τα ακόλουθα έμπιστα τρίτα μέρη κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νομικών, κανονιστικών υποχρεώσεών μας:

 •  τους επαγγελματικούς μας συμβούλους και ελεγκτές
 • τους εκπροσώπους και τους προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένων όσων μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως αναλύσεις δεδομένων, δημιουργία, φιλοξενία και υποστήριξη ιστοσελίδων και τεχνική υποστήριξη, συστήματα αποθήκευσης/επεξεργασίας δεδομένών στο υπολογιστικό νέφος («cloud providers»), τις Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης ή/και διαχείρισης αρχείων
 • τις εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο. Μερικά παραδείγματα είναι ο ΕΟΦ και οι δικαστικές αρχές.
 • σε άλλα τρίτα μέρη που σχετίζονται με την αναδιοργάνωση του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 

Τέλος, οι εταιρείες του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ ή συνεργάζονται με τη ΒΙΑΝΕΞ και τον ιστότοπο, διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και οίκοι εξωτερικού (προμηθευτές) μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας.

Όλοι οι ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές, δεσμεύονται συμβατικά με την Εταιρεία και αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τη σχετική νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου], Η Εταιρεία μας, διασφαλίζει σε αυτήν την περίπτωση ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η Εταιρεία δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού.

Επιπλέον,  η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη πλην των αναφερομένων ανωτέρω αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών,

 (β)  προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού.

8. Πότε γίνεται η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και η κατάρτιση προφίλ;

Κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, και να προβούμε στη δημιουργία προφίλ, χωρίς όμως αυτή να διενεργείται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα ή/και σε λήψη αυτοματοποιημένης απόφασης επί τη βάση αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, εάν προβούμε στο μέλλον στη διαδικασία αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης με κατάρτιση προφίλ θα έχουμε προηγουμένως λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

9. Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρείας μας έχουν αναπτυχθεί υπακούοντας στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, ούτως ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε για την πλοήγησή σας σε αυτά.

Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα και τεχνολογίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σε συμφωνία με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας και απορρήτου των προσωπικών δεδομένων όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, τείχη προστασίας (firewalls), αρχές της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού (privacy by design and by default) αλλά και οργανωτικά μέτρα όπως αυστηρές πολιτικές πρόσβασης στα συστήματα, δέσμευση εχεμύθειας των εργαζομένων, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι κλπ. Δυστυχώς, κανένα σύστημα αποστολής ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% εγγυημένα ασφαλές.

Όταν μοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξωτερικούς προμηθευτές, φροντίζουμε να συνάψουμε μια γραπτή συμφωνία που δεσμεύει τους προμηθευτές να διατηρούν τα δεδομένα σας εμπιστευτικά και να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας.

9.1 Χρήση Ιστότοπων που δεν μας ανήκουν ή δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας (Links)-Υπηρεσίες Τρίτων

Ο Ιστότοπος της ΒΙΑΝ www.novalac.gr ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστότοπου, αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

10. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Οι χρήστες απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού (GDPR)  και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας στοιχεία υφίστανται νόμιμη επεξεργασία, καθώς επίσης και να ζητήσετε και λάβετε πληροφορίες για την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.
  • το δικαίωμα να ζητήσετε:
  • τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς,
  • την συμπλήρωση, ή/και,
  • τον περιορισμό αυτών,
  • το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβαστούν (είτε από εσείς είτε από εμάς) τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε (γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων).
  • το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

  το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων, (γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη») υπό τον όρο ότι αυτή (διαγραφή) δεν  αντίκειται σε διατάξεις νόμου, και

  το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Σε περίπτωση άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων, τα σχετικά αιτήματα των χρηστών θα διαβιβάζονται και σε τυχόν τρίτους αποδέκτες στους οποίους αυτά γνωστοποιήθηκαν/διαβιβάστηκαν, κατά τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η ΒΙΑΝ Α.Ε. οφείλει να απαντήσει εντός 30 ημερών από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος. της σχετικής Αίτησης. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε αυτή την περίοδο στους 2 μήνες.

Οποιοδήποτε αίτημα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες δεν έχουμε νόμιμη υποχρέωση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να απορρίψουμε αιτήματα που προσδιορίζουμε ότι είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα ή ότι διακυβεύουν το ιδιωτικό απόρρητο άλλων. Τα αιτήματα πρόσβασης και διόρθωσης γίνονται δωρεάν, εκτός εάν είναι επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ή αβάσιμα, οπότε μπορεί να σας χρεώσουμε τα διοικητικά έξοδα για τον χειρισμό του αιτήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων των Υποκειμένων των Δεδομένων της ΒΙΑΝ.

 

11. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του ιστότοπου της ΒΙΑΝ, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε την Πολιτική μας για τα Cookies .

 

12. Στοιχεία Επικοινωνίας

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO), χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@vianex.gr
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: οδός Βαρυμπόμπης 8, 146 71, Νέα Ερυθραία, Κηφισιά

 

13. Δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στη σχετική ιστοσελίδα της θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών http://www.dpa.gr/

 

Ημερομηνία τελευταίας Επικαιροποίησης:  Νοέμβριος 2023

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για τα βρέφη. Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι αναγκαία για τη διατήρηση του θηλασμού. Αν ο μητρικός θηλασμός δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξένο γάλα σύμφωνα με ιατρική συμβουλή. Μη κατάλληλη παρασκευή του ξένου γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα βρεφικά γάλατα Novalac πρώτης βρεφικής ηλικίας (0-6 μηνών) ΔΕΝ παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο για λόγους δεοντολογίας και προστασίας του μητρικού θηλασμού